تقویم آموزشی استودیو سالار پور ایمانی

کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
M101 1 ماهه زوج 16:30 الی 19:30 1399/07/05 1399/08/05 تکمیل ظرفیت
M101 1 ماهه فرد 10 الی 14 1399/07/06 1399/08/06 تکمیل ظرفیت
M102 3 ماهه پنج شنبه 16:30 الی 19:30 1399/07/06 1399/10/06 تکمیل ظرفیت
M103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
M101 1.5 ماهه شنبه و چهارشنبه 17:30 الی 20 1399/08/10 1399/09/10 ثبت نام
M101 1.5 ماهه یکشنبه و پنج شنبه 10:30 الی 13 1399/08/11 1399/09/11 ثبت نام
M102 3 ماهه پنج شنبه 15 الی 18 1399/08/15 1399/11/15 ثبت نام
M102 3 ماهه جمعه 11 الی 14 1399/08/16 1399/11/16 ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
B102 3 ماهه دوشنبه 16:30_20:30 1399/07/07 1399/10/07 تکمیل ظرفیت
B102 3 ماهه دوشنبه 16:30_20:30 1399/07/21 1399/10/21 ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
H101 3 ماهه سه شنبه 15 الی 18 1399/07/01 1399/08/01 تکمیل ظرفیت
H101 1.5 ماه یکشنبه و سه شنبه 10 الی 13 1399/07/14 1399/08/30 ثبت نام
H103 _ _ _ _ _ ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
C101 1.5 ماه دوشنبه 14 الی 17 1399/07/14 1399/08/30 ثبت نام
C103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
کد کلاس دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
K101 1 ماه یکشنبه و سه شنبه 18 الی 20 1399/07/20 1399/08/20 ثبت نام
K103 خصوصی _ _ _ _ ثبت نام
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم