انگشتر طلا مردانه مدل آرون با سنگ الماس

انگشتر طلا مردانه مدل آرون با سنگ الماس – وزن این انگشتر 18 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 4.5 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل رولکسی بازو جواهر

انگشتر طلا مردانه مدل رولکسی بازو جواهر – وزن این انگشتر 10 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 0.75 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل رومانی با سنگ الماس

انگشتر طلا مردانه مدل رومانی با سنگ الماس – وزن این انگشتر 18 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 2 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل ستاره هایوود

انگشتر طلا مردانه مدل ستاره هایوود – وزن این انگشتر 26 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 7 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل نعل اسب ساده

انگشتر طلا مردانه مدل نعل اسب ساده – وزن این انگشتر 10 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 0.5 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل نیکور با سنگ جواهر

انگشتر طلا مردانه مدل نیکور با سنگ جواهر – وزن این انگشتر 28 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 6 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلا مردانه مدل هرمس با الماس

انگشتر طلا مردانه مدل هرمس با الماس – وزن این انگشتر 18 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 2.7 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر طلای مردانه با سنگ یاقوت کبود مدل الوند

انگشتر طلای مردانه با سنگ یاقوت کبود مدل الوند – سنگ الماس به وزن 0.2 قیراط – سنگ یاقوت کبود به وزن 1 قیراط – وزن طلا 10 گرم 18 عیار – سایز انگشتر را در توضیحات یا تماس تلفنی ذکر نمایید

0
رایگان!