انگشتر جواهر مدل بَخشا با سنگ الماس

انگشتر جواهر مدل سپند با سنگ الماس – وزن این انگشتر 14 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 1.5 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مدل پارا با سنگ الماس

انگشتر جواهر مدل پارا با سنگ الماس – وزن این انگشتر 12 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 3 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مدل روما تمام الماس

انگشتر جواهر مدل روما تمام الماس – وزن این انگشتر 20 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 8 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مدل سپند با سنگ الماس

انگشتر جواهر مدل بَخشا با سنگ الماس – وزن این انگشتر 12 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 0.9 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مدل غریب با سنگ الماس

انگشتر جواهر مدل غریب با سنگ الماس – وزن این انگشتر 12 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ های الماس 2.5 قیراط می باشد. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مدل ملکان با سنگ الماس

انگشتر جواهر مدل ملکان با سنگ الماس – وزن این انگشتر 27 گرم می باشد و در رنگ های زرد، سفید و رزگلد قابل سفارش است. وزن سنگ الماس 6 قیراط می باشد. همچنین 0.7 قیراط یاقوت قرمز روی انگشتر کار شده است. سایز انگشت را به صورت تلفنی یا هنگام خرید در قسمت توضیحات ذکر بفرمایید.

0
رایگان!

انگشتر جواهر مردانه با سنگ الماس مدل بالن

انگشتر طلا مردانه مدل بالن

سنگ الماس به وزن 3 قیراط

وزن طلا 13 گرم 18 عیار

سایز انگشتر را در توضیحات یا تماس تلفنی ذکر نمایید

0
رایگان!

انگشتر جواهر مردانه مدل آتش

انگشتر جواهر مردانه مدل آتش

سنگ الماس به وزن 1.8 قیراط

وزن طلا 15 گرم 18 عیار

سایز انگشتر را در توضیحات یا تماس تلفنی ذکر نمایید

0
رایگان!