دوره های طراحی جواهرات در استودیو طراحی سالار پورایمانی

دوره های طراحی جواهرات در استودیو طراحی زیورآلات و جواهرات سالار پورایمانی به صورت تخصصی و حرفه ای به آموزش کارآموزانی می پردازند که هدف اصلی آن ها این است که وارد بازار کار در زمینه طراحی شوند. به همین دلیل است که دوره ها به صورت بانک اطلاعاتی از مجموعه مهارت هایی است که […]