لطفاً موارد زیر را مطالعه نمایید.

 1. رعایت شئونات اسلامی و پوشش اسلامی برابر با قوانین جمهوری اسلامی در این مرکز الزامی است. (در صورت مشاهده با افراد متخلف برابر با قوانین برخورد خواهد گردید.)
  تبصره: پوشش بانوان مطابق پوشش مصوب دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی است. (مانتوی بلند، مقنعه، بیرون نبودن موی سر)
 2. هنرجو موظف است قبل از برگزاری جلسه اول کلاس تسویه حساب کامل انجام دهد. در صورت عدم تسویه حساب کامل، ثبت نام باطل و فرد دیگری جایگزین می گردد و از این بابت مسئولیتی متوجه مدیریت مجموعه جهت شرکت هنرجو در دوره آموزشی نخواهد بود. 
 3. بدهی است واریز وجه ثبت نام هر یک از دوره ها به حساب اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر جز مدیریت مجموعه از نظر مجموعه و این قرارداد بی اعتبار بوده و مجموعه هیچگونه تعهدی در خصوص اینگونه پرداخت ها ندارد و داوطلبین می بایستی فقط به حساب‌های مدیریت مجموعه واریز وجه نمایند.
 4. شهریه پرداختی مسترد نخواهد شد.
 5. هنرجویی که شهریه خود را به صورت اقساط پرداخت می‌نمایند می‌بایست بابت هر قسط یک فقره چک کارمندی در وجه حامل و نه نام های متفرقه به مجموعه پرداخت نماید.
 6. شماره چک و تاریخ و مبلغ چک باید در قرارداد ذکر شود.
 7. بدهی است مجموعه از اخذ سفته، دستور پرداخت موسسات مالی و اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه و نظایر آن منظور است.
 8. در صورت عدم وصول و یا برگشت چک های اقساط ماهانه داوطلب به هردلیل، مجموعه از واگذاری مجدد چکهای مذکور معذور بوده و در صورت عدم مراجعه هنرجو جهت تسویه چک برگشتی مذکور ظرف مدت ۳ روز از حضور وی در کلاس ها جلوگیری می شود. بدهی است مجموعه جهت اقدامات قانونی محق و مختار خواهد بود.
 9. در صورت تسلیم چک به مجموعه حتماً باید رسید امضا شده از طرف مجموعه و مهر مخصوص مجموعه، نزد هنرجو ارائه شود و نداشتن رسید هنرجو نشانه تحویل ندادن چک محسوب می شود. (رسید چک باید یک برگ کپی روی چک باشد که با امضاء و مهر مجموعه تایید شده باشد.)
 10. مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال کنسل شدن کلاس ها توسط دانشجو را ندارد.
 11. انجام و ارائه تمرینات کلاسی برای هنرجویان الزامی است.
 12. ساعت و روزهای کلاس ها را فقط می توان هنگام ثبت نام مشخص کرد و تغییر آن فقط با تایید مدرس امکان پذیر خواهد بود.
 13. تعویض کلاس ها به هر دلیل از طرف مجموعه قابل قبول است و هنرجو باید خود را با شرایط مجموع هماهنگ کند و مجموع هیچ گونه مسئولیتی در مقابل مشکلات شخصی هنرجویان ندارد. 
 14. هزینه جزوه و وسایل کمک آموزشی جداگانه محاسبه می گردد.
 15. هنرجو برای دریافت مدرک می بایست پروژه انتخاب شده از طرف استاد را طراحی کند و به ایشان تحویل دهد. صدور مدرک ملزم به پرداخت هزینه جداگانه از طرف هنرجو به مجموعه میباشد.
 16. هنرجویان باید توجه داشته باشند تاریخ های اعلام شده جهت شروع دوره ها ممکن است با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن و یا نرسیدن تعداد هنرجوها، تغییر پیدا کند.
 17. مجموعه جهت کلاس هایی که به علت قطع برق یا تعطیلی مواجه می‌شوند، کلاس جبرانی برگزار خواهد نمود.
 18. بدون ارائه درخواست مدرک و پرداخت هزینه، هیچگونه مدرکی صادر نمی شود.
 19. هنرجو باید در نگهداری وسایل شخصی خود کوشا باشد. مجموعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشیای شخصی گمشده دانشجویان ندارد.
 20. شهریه هر دوره مربوط به همان دوره می باشد و با شروع کلاس و گذراندن حتی یک جلسه، هنرجو نمی‌تواند دوره را کنسل و یا به دوره دیگری منتقل کند و شهریه تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نخواهد بود.
 21. ثبت نام به منزله آگاهی و پذیرفتن تمامی شرایط و مقررات موجود در این برگه میباشد.